Reglament

EL PRESENT REGLAMENT ES POT VEURE MODIFICAT A CAUSA DEL COVID19. ELS PARTICIPANTS REBRAN PER CORREU EL NOU PROTOCOL DE LES MESURES DE SEGURETAT.

 • L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i l’empresa de cronometratge esportiu tempsXcurses s’han unit per organitzar, un cop més, la Vall d’Aro Run Series, que es fa dins el municipi, i engloba 3 curses:
 • LA LINEAL: 6 SETEMBRE – S’AGARÓ
 • LA NOCTURNA: 29 AGOST – CASTELL D’ARO
 • LA CLÀSSICA: 20 SETEMBRE – PLATJA D’ARO
 • Totes les curses es poden fer corrent i caminant.
 • S’estableix la xifra màxima de participació de 400 participants per a cada cursa, entre corredors i caminadors (excepte LA LINEAL, que la xifra màxima serà de 200 corredors. Els caminadors, a part).
 • Els “finishers” de les tres curses rebran una samarreta que s’entregarà a LA CLÀSSICA i tindran l’opció de guanyar el premi de la lliga: 100€, 80€ i 60€, per bescanviar a la botiga d’Esports Nabes de Girona
 • Aquest reglament es pot modificar, corregir, afegir o millorar en qualsevol moment per part de l’organització.
 • La inscripció a qualsevol de les tres curses implica l’acceptació total del present reglament.
 1. INSCRIPCIÓ
  • Els corredors es poden inscriure a la lliga fent una inscripció a les 3 curses de cop o bé de manera individual a cada cursa.
  • Les inscripcions es poden fer online, a través de la pàgina web de tempsXcurses.com
  • Els participants de la lliga es poden inscriure en format competitiu (cursa) o no competitiu (marxa)
  • El preu de la inscripció a les 3 curses (apartat 1.11) inclou:
 • Obsequi de cada cursa
 • Samarreta finisher (només pels corredors de les 3 curses)
 • Avituallaments durant el recorregut
 • Avituallament final
 • Assegurança el dia de la cursa
 • Fotografia de cada cursa (l’organització intentarà que hi hagi fotografies de tots els corredors durant el recorregut)
 • Dorsal amb 4 imperdibles
 • Sistema de cronometratge
 • Llistat de classificacions online
  • La inscripció només serà vàlida un cop s’hagi fet efectiu el pagament.No s’admetran inscripcions per telèfon ni per correu electrònic.
  • Un cop realitzada la inscripció, no es retornarà l’import de la mateixa.
  • Si per motius de lesió o malaltia, el corredor inscrit no pot córrer es podrà fer un canvi de nom, sempre i quan es presenti el comprovant mèdic.
  • En cas d’arribar al màxim de participants, les inscripcions quedaran automàticament tancades.
  • Períodes d’inscripcions:

 1. RECOLLIDA DE DORSALS
  • La recollida de dorsals es farà un dia abans de la prova al DECATHLON de Platja d’Aro de 18.00-20.00h.
  • La recollida de dorsals també es podrà fer el mateix dia de la prova al lloc de sortida (especificat horaris i lloc a la web de la cursa)
 2. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
  • Tots els participants han de ser majors d’edat el dia de la cursa, en cas contrari els menors de 18 anys hauran de presentar el permís del pare/mare/tutor, el qual s’haurà de lliurar degudament omplert i signat en el moment de la recollida del dorsal. L’organització pot demanar el DNI o algun altre document acreditatiu per comprovar l’edat del participant.
  • Els corredors han de tenir un bon estat de forma per afrontar la duresa de les proves i han de tenir una bona preparació física.
  • Els inscrits a la cursa participen de manera voluntària i sota la seva responsabilitat.
  • El participant, quan s’inscriu a les curses, accepta tots els punts d’aquest reglament. L’incompliment d’algun d’aquests punts suposarà la desqualificació immediata de la prova.
  • L’organització declina tota responsabilitat pel que fa a accidents o perjudicis que la participació a la cursa pugui ocasionar als participants abans, durant o després d’efectuar-se.
 3. DESENVOLUPAMENT DE LA VALL D’ARO RUN SERIES
  • La lliga de la Vall d’Aro Run Series està compresa per 3 curses: LA LINEAL, LA NOCTURNA i LA CLÀSSICA.
  • Tots els participants d’alguna de les curses ja entren a puntuar per la lliga.
  • Només podran accedir als premis de la VALL D’ARO RUN SERIES els participants que puntuïn a les 3 curses.
  • S’establirà la següent puntuació per a cada cursa i per a cada categoria (Masculí i Femení):

1 150     11 90    21 40

2 140     12 85     22 35

3 130     13 80     23 30

4 125    14 75    24 25

5 120     15 70     25 20

6 115     16 65     26 15

7 110     17 60     27 10

8 105    18 55    28 5

9 100    19 50     29 1

10 95     20 45

 • A partir del 29 classificat tots els participants de la cursa obtindran 1 El guanyador/a de la Vall d’Aro Run Series serà el/la participant que acumuli el major nombre de punts i que hagi participat a les 3 curses. En cas d’empat es tindrà en compte les victòries de cada corredor/a. Si continua l’empat només es sumaran els punts de les tres primeres places de cada cursa que s’hagin obtingut.
 • L’entrega de premis de la Vall d’Aro Run Series i de les curses Nocturna, Lineal i Clàssica es realitzarà a LA CLÀSSICA.
 • És imprescindible que els participants posin el mateix número de DNI per poder identificar-los de manera ràpida per fer les puntuacions.
 1. DORSALS I CRONOMETRATGE
  • El dorsal amb el xip enganxat haurà d’estar sempre visible, col·locat a la part de davant del pit i sense cap tipus de manipulació.
  • Cada cursa tindrà el seu propi dorsal. El dorsal no es podrà reutilitzar per a les següents curses.
  • No està permès cap canvi de dorsals entre corredors.
  • Els participants que no portin el dorsal visible a la part davantera no se’ls fotografiarà.
  • El xip només serà vàlid el que proporcioni l’organització. No es podrà manipular.
  • El corredor és responsable de conservar i guardar el dorsal i el xip fins el dia de la prova.
  • El dia de la cursa hi haurà classificacions instantànies provisionals. L’organització es reserva el dret de modificar-les per si hi ha reclamacions.
 2. AVITUALLAMENTS
  • Totes les curses tindran, mínim, un avituallament, segons la distància (consultar pàgina web de la cursa).
  • Totes les curses tindran un avituallament d’arribada.
  • Els participants hauran de portar el seu propi bidó, got o ampolla per beure aigua. No disposarem de gots a cap avituallament.
  • Cada avituallament hi podreu trobar líquid i sòlid.
 3. PENALITZACIONS I DESQUALIFICACIONS
  • L’organització podrà desqualificar o penalitzar a qualsevol corredor que no compleixi algun dels punts del present reglament.
  • Serà motiu de desqualificació qualsevol persona que no respecti el medi ambient. Trobareu bosses d’escombraries a l’arribada i als avituallaments.
  • Serà motiu de desqualificació qualsevol persona que presenti un comportament antiesportiu
  • Serà motiu de desqualificació qualsevol persona que doblegui, talli o no es posi el dorsal visible.
  • Serà motiu de desqualificació qualsevol persona que no respecti el circuit, degudament, marcat amb cintes.
 4. RETIRADES
  • Qualsevol persona que decideixi retirar-se haurà d’arribar a un punt de control o avituallament, per tal d’avisar a l’organització.
  • En cas de lesió de gravetat es justificarà que un participant abandoni en un altre punt del recorregut.
  • L’organització es compromet a transportar als abandonats al punt d’arribada amb vehicle motoritzat un cop hagin passat tots els participants.
 5. EMERGÈNCIES
  • Els participants de la cursa tenen el deure de socórrer a qualsevol participant ferit.
  • Qualsevol participant haurà d’alertar a un punt de control o avituallament qualsevol tipus d’incidència.
  • En cas d’emergència, els participants hauran de trucar a un número que els proporciona l’organització, que estarà apuntat al dorsal.
  • En cas de no tenir cobertura hauran de trucar al 112.
 6. RECORREGUT I MARCATGE
  • El recorregut estarà marcat amb cintes blanques i vermelles i amb guix.
  • Els corredors hauran de respectar tot el marcatge i recorregut. No podran treure cap cinta.
  • Els participants hauran de respectar qualsevol tipus de tanca, filat o porta, relacionada amb finques privades o bestiar.
  • L’organització es reserva el dret de modificar el recorregut per causes alienes i/o de força major.
  • L’organització només suspendrà la prova en cas que la integritat física dels participants corri perill.
  • Si la cursa fos suspesa per causes alienes i/o de força major, no es retornarien els diners d’inscripció.
 7. MATERIAL I ROBA
  • Els participants es fan càrrec de dur un material i roba adequat per el tipus de terreny i prova.
  • L’organització recomana que tots els corredors portin menjar i beure per el transcurs de la prova.
  • L’organització posarà a disposició dels corredors el material obligatori per a cada cursa.
 8. CATEGORIES I PREMIS
  • Hi haurà premis per a cada cursa i categoria:
 • 3 primers classificats absoluts Femení i Masculí
 • Primer local (resident de Platja d’Aro, Castell d’Aro o S’Agaró) Femení i Masculí
 • Participant de més edat Femení i Masculí
 • Participant de menys edat Femení i Masculí

*Els premiats rebran un trofeu i possibles premis de marques o establiments col·laboradors.

*Els premis són acumulatius.

 • Hi haurà premis en metàl·lic pels 3 primers classificats de la VALL D’ARO RUN SERIES per bescanviar a la botiga d’esports de Girona ESPORTS NABES:
 • 100€, 80€ i 60€ pel 1r, 2n i 3r classificat respectivament Femení i Masculí
 1. PROTECCIÓ DE DADES
  • D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades RGPD 2016/679, totes les dades dels participants seran incloses en un fitxer propietat dels organitzadors, amb la finalitat exclusiva de la gestió de la prova.
 2. DRETS D’IMATGE
  • Els participants permeten explícitamentque el seu nom, cognom, sexe i any de naixement siguin publicats en les llistes d’inscrits/es, i també a les dels resultats si acaben la cursa seguint la normativa establerta.
  • Els participants, pel fet d’inscriure’s a la cursa, autoritzen expressament a l’organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tota mena de suport gràfic conegut o desconegut, així com en materials de promoció o publicitaris produïts.